Waar je aan moet voldoen om een machtiging tot voorlopig verblijf aanvraag te kunnen doen

Waar je aan moet voldoen om een machtiging tot voorlopig verblijf aanvraag te kunnen doen

sep 4, 2020 Vergunningen by Rick

Wanneer je geen unieburger bent en langer dan 90 dagen in Nederland wil verblijven, moet je door middel van een toegang en verblijf (TEV) procedure een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aanvraag bij de immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Voordat je echter deze aanvraag kan doen, moet je eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dit precies zijn, lees je in deze blog.

Minimumleeftijd

Om een MVV-aanvraag bij de IND in te kunnen dienen, dient de persoon in kwestie minstens 21 jaar oud te zijn. De aanvraag kan al ingediend worden wanneer de persoon nog geen 21 is, maar zal pas geaccepteerd worden wanneer hij of zij 21 wordt.

Minimuminkomen

Ook dient de vreemdeling aan te kunnen tonen dat hij of zij een maandelijks inkomen van minimaal € 1680,80 zonder vakantiegeld en € 1814,40 met vakantiegeld heeft. In sommige uitzonderlijke situaties kan er een uitzondering op deze inkomenseis worden gemaakt.

Basisexamen inburgering

De vreemdeling dient op de Nederlandse ambassade in het land van herkomst het basisexamen inburgering af te leggen en te behalen. De vragen in dit examen gaan over de Nederlandse taal en samenleving. Ook op deze regel worden heel soms uitzonderingen gemaakt. 

Vereiste documenten

Ten slotte dient de vreemdeling bepaalde documenten te kunnen tonen. 

Deze documenten moeten allemaal geldig zijn, maar bijvoorbeeld een geboorteakte of overlijdensakte kan niet overjarig zijn. Niet alle documenten zijn echter geldig in Nederland, en daarom dient de vluchteling ze te legaliseren (hierbij controleert de buitenlandse ambassadeur of de documenten daadwerkelijk door de instantie in kwestie zijn uitgegeven) of te voorzien van een apostillestempel van de desbetreffende autoriteiten. Ook moeten de documenten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn of naar één van deze talen vertaald worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *